Vad är en guide?

En guide på internet i våra ögon är en webbplats som hjälper användaren/konsumenten att på ett strukturerat och lättanvänt sätt få tillgång till all den information han/hon behöver för att kunna fatta ett korrekt beslut inför sitt kommande köp.


De olika guider vi tillhandahåller inom olika segment är till för att förenkla införskaffandet av information. Idag är inte problemet att hitta information utan att hitta rätt information så snabbt och smidigt som möjligt. Det är här guiden kommer till sin rätt.

En kompetent guide innehåller all väsentlig information som kan behövas inför ett kommande inköp, från trovärdiga och seriösa aktörer inom valt segment. Informationen presenteras enkelt och strukturerat med någon typ av kategorisering samt i många fall med en sökfunktion. Med följande upplägg kan användaren hitta det den söker utan att behöva lägga ner timmar på att sammanställa beslutsgrundande information från ett flertal olika källor.Prisjämförelser - en utveckling av guiden

Prisjämförelser innehåller oftast all den information som en guide har med skillnaden att man här även kan göra en prisjämförelse mellan flera olika aktörer och på så vis finna det billigaste priset på vald produkt. Viktigt att komma ihåg är att alla produkter inte lämpar sig för prisjämförelser, ett exempel är bla vissa produktkategorier inom modesegmentet.

wedo